Hình ảnh cửa hàng yến sào Minh Thành 1

Một số hình ảnh về cửa hàng yến sào Minh Thành 1, tại địa chỉ số 44 Trần Phú - Tp. Nha Trang - Khánh Hòa